Pacientų teisių ir pareigų pažinimas, raktas į sklandų gydymą ligoninėje

Be etikos išmanymo ligoninės laukiamajame, yra ir svarbių dalykų – paciento teisės ir pareigos. Labai svarbu tai suprasti, kad jei kada nors taptumėte pacientu, labai gerai žinotumėte, ką daryti ir ką turite teisę gauti. Tiek pacientai iš BPJS dalyvių, tiek privataus draudimo, tiek nepriklausomi turi vienodas teises ir pareigas. Tai gali būti kitokia, atsižvelgiant į kiekvienos ligoninės standartinę veiklos procedūrą arba SOP. [[Susijęs straipsnis]]

Paciento pareigos

Prieš pradėdami diskutuoti apie pacientų teises, pirmiausia apžvelgsime paciento pareigas. Toliau pateikiama santrauka, pagrįsta Indonezijos sveikatos apsaugos ministerijos nuostatomis:
 • Laikykitės taisyklių ligoninėje
 • Atsakingai naudokite ligoninės patalpas
 • Gerbti kitų pacientų, lankytojų, sveikatos priežiūros darbuotojų ir kitų darbuotojų teises
 • Pateikite sąžiningą, išsamią ir tikslią informaciją pagal gebėjimus ir žinias
 • Pateikite informaciją apie jo finansines galimybes ir sveikatos draudimą
 • Laikykitės rekomenduojamo terapijos plano, kurį patvirtino atitinkamas pacientas, gavęs paaiškinimą pagal įstatymus ir kitus teisės aktus
 • Priimkite asmeninių sprendimų pasekmes, jei atsisakysite rekomenduojamo gydymo plano
 • Atlyginti už gautas paslaugas
Remiantis keliais pirmiau nurodytais pacientų įsipareigojimų punktais, įgyvendinimas įvairiose ligoninėse tikrai skirsis. Pavyzdžiui, teikiant kompensaciją už gautas paslaugas, jei pacientas negalėjo įvykdyti savo įsipareigojimų, pagal susitarimą gali būti suteiktas lengvatinis laikotarpis. Atsižvelgiant į tai, kad įgyvendinimas gali būti įvairus, primygtinai rekomenduojama pasiteirauti ligoninės, kokios yra paciento teisės ir pareigos teikiant pagalbą joje. Jei vis dar yra dalykų, kurie kelia painiavą, nedvejodami aiškiai paklauskite paslaugų teikėjo ar ligoninės.

Paciento teisės

Be įsipareigojimų, žinoma, svarbu žinoti, kokios yra paciento teisės būnant ligoninėje. Kai kurios paciento teisės, išvardytos Įstatyme Nr. 8 1999 m. dėl vartotojų apsaugos yra:
 • Teisė į komfortą, saugumą, taip pat saugumą naudojantis prekėmis/paslaugomis
 • Teisė pasirinkti prekes/paslaugas ir gauti prekes/paslaugas pagal valiutos kursą ir pažadėtas sąlygas bei garantijas
 • Teisė gauti teisingą, aiškią ir sąžiningą informaciją apie prekių/paslaugų būklę ir garantiją
 • Teisė gauti savo nuomonę ir nusiskundimus dėl naudojamų prekių/paslaugų
 • Teisę gauti advokatą, apsaugą ir pastangas tinkamai išspręsti vartotojų teisių apsaugos ginčus
 • Teisė gauti orientavimą ir vartotojų švietimą
 • Teisė į sąžiningą ir nediskriminuojamą elgesį
 • Teisė gauti kompensaciją, kompensaciją, pakeitimą, jei gautos prekės/paslaugos neatitinka sutarties
Be to, yra ir su pacientų apsauga susijusios teisės, išvardytos Įstatyme Nr. 29/2004 52 straipsnis, kurio turinys:
 • Gaukite išsamų medicininių procedūrų paaiškinimą
 • Paklauskite kito gydytojo nuomonės arba kreipkitės Kita nuomonė
 • Gaukite paslaugas pagal medicininius poreikius
 • Atsisakyti medicininio gydymo
 • Gaukite medicininio įrašo turinio santrauką
Žinant, kokios yra paciento teisės ir pareigos, naudojimosi paslaugomis, pavyzdžiui, ambulatorinėmis, stacionarinėmis ar kitomis, procesas vyksta sklandžiau. Jei ko nors nesitikite, galite peržiūrėti ligoninės nuostatus ir paciento teises bei pareigas.